Browsing Tag

ಶಾತವಾಹನರು

ಶಾತವಾಹನರು

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಳಿದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ರಾಜಮನೆತನವೆಂದರೆ ಶಾತವಾಹನರು. ಶಾತವಾಹನರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅರಸ ಸಿಮುಖ. ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಪೂ. 235 ರಿಂದ ಕ್ರಿ. ಶ. 225 ರ ವರೆಗೆ. ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ ಪೈಠಾಣ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶಾತವಾಹನರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ