Browsing Tag

ಮಾಹಿತಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ‌ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ‌ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ - ದೆಹಲಿಕೇಂದ್ರೀಯ ಹತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ- ನಾಗ್ಪುರ್/ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕೇಂದ್ರೀಯ ಹತ್ತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ- ಮುಂಬೈ/ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕೇಂದ್ರೀಯ ಭತ್ತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ- ಕಟಕ್/ಒಡಿಶಾಭಾರತದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ- ಕಾನ್ಪುರ/ಉತ್ತರ