Browsing Tag

ಭೂಗೋಳ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ‌ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ‌ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ - ದೆಹಲಿಕೇಂದ್ರೀಯ ಹತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ- ನಾಗ್ಪುರ್/ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕೇಂದ್ರೀಯ ಹತ್ತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ- ಮುಂಬೈ/ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕೇಂದ್ರೀಯ ಭತ್ತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ- ಕಟಕ್/ಒಡಿಶಾಭಾರತದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ- ಕಾನ್ಪುರ/ಉತ್ತರ

ಭಾರತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು

ಭಾರತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ.1 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ‌ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಥಾನಗಳುದೊಡ್ಡ