Browsing Tag

ಭಾರತ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಈಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಾವು Shikshanaloka.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ

ಭಾರತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು

ಭಾರತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ.1 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ‌ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಥಾನಗಳುದೊಡ್ಡ