Browsing Tag

ಪ್ರವಾಸಿಗರು

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು

ಪ್ರವಾಸಿಗರುದೇಶರಾಜರುಟಾಲೆಮಿಗ್ರೀಕ್ಗೌತಮೀಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಹ್ಯೂಯನ್ ತ್ಸಾಂಗ್ಚೀನಾ2ನೇ ಪುಲಕೇಶಿತಬರಿಅರಬ್‌2ನೇ ಪುಲಕೇಶಿಸುಲೇಮಾನ್ಅರಬ್ಅಮೋಘವರ್ಷಅಲ್ ಮಸೂದ್ಅರಬ್ಅಮೋಘವರ್ಷನಿಕೋಲೋ ಕೋಂಟಿಇಟಲಿ1ನೇ ದೇವರಾಯಮಮ್ಮದ್ ಫೆರಿಸ್ತಾಪರ್ಷಿಯಾ2ನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್