Browsing Tag

ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು

1857 ರ ಭಾರತೀಯ ದಂಗೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 1885 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಹಿಂಸಾ ಚಳುವಳಿಯ ನಾಯಕ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ನಾಯಕರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ