Browsing Tag

ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಆಸ್ಕರ್ - ಚಲನಚಿತ್ರದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ- ಚಲನಚಿತ್ರಗ್ರ್ಯಾಮಿ- ಸಂಗೀತಪುಲಿಟ್ಜರ್- ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಅರ್ಜುನ್- ಕ್ರೀಡೆಬೌಲೆ- ಕೃಷಿಕಳಿಂಗ- ವಿಜ್ಞಾನಧನ್ವಂತರಿ- ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಭಟ್ನಾಗರ್- ವಿಜ್ಞಾನನೋಬಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ- ಶಾಂತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ,