Browsing Tag

ಕರ್ನಾಟಕ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳು

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ನಾವಿಂದು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಉಗಮಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಹರಿಯುವ ವಿಸ್ತಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನದಿಗಳುಉಗಮ ಸ್ಥಾನಹರಿಯುವ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು

ಪ್ರವಾಸಿಗರುದೇಶರಾಜರುಟಾಲೆಮಿಗ್ರೀಕ್ಗೌತಮೀಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಹ್ಯೂಯನ್ ತ್ಸಾಂಗ್ಚೀನಾ2ನೇ ಪುಲಕೇಶಿತಬರಿಅರಬ್‌2ನೇ ಪುಲಕೇಶಿಸುಲೇಮಾನ್ಅರಬ್ಅಮೋಘವರ್ಷಅಲ್ ಮಸೂದ್ಅರಬ್ಅಮೋಘವರ್ಷನಿಕೋಲೋ ಕೋಂಟಿಇಟಲಿ1ನೇ ದೇವರಾಯಮಮ್ಮದ್ ಫೆರಿಸ್ತಾಪರ್ಷಿಯಾ2ನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್