Browsing Tag

ಇತಿಹಾಸ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು

1857 ರ ಭಾರತೀಯ ದಂಗೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 1885 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಹಿಂಸಾ ಚಳುವಳಿಯ ನಾಯಕ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ನಾಯಕರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ

ಶಾತವಾಹನರು

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಳಿದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ರಾಜಮನೆತನವೆಂದರೆ ಶಾತವಾಹನರು. ಶಾತವಾಹನರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅರಸ ಸಿಮುಖ. ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಪೂ. 235 ರಿಂದ ಕ್ರಿ. ಶ. 225 ರ ವರೆಗೆ. ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ ಪೈಠಾಣ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶಾತವಾಹನರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ