Browsing Category

ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

"ಕಾಂಡ್ಲಾ ಬಂದರುವನ್ನು" ಇತ್ತೀಚಿನ" "ದೀನ ದಯಾಳ ಉಪಾದ್ಯಾಯ" ಬಂದರು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ."ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಬಂದರುವನ್ನು" ಇತ್ತೀಚಿನ "ಶ್ಯಾಮಪ್ರಸಾದ ಮುಖರ್ಜಿ" ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. (DAR -2022)"ನವಸೇನಾ ಬಂದರುವನ್ನು" "ಜವಾಹರಲಾಲ ನೆಹರೂ" ಬಂದರು ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.ಮರ್ಮಗೋವಾ ಬಂದರು