ಕೆಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿ ವಿಧಾನಗಳು?How to prepare for KAS Exam in kannada?

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಕೆಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಗೆಜಿಟೇಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಕೆಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು  ಮೂರು ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು …

ಕೆಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿ ವಿಧಾನಗಳು?How to prepare for KAS Exam in kannada? Read More