ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು

0
ಪ್ರವಾಸಿಗರುದೇಶರಾಜರು
ಟಾಲೆಮಿಗ್ರೀಕ್ಗೌತಮೀಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ
ಹ್ಯೂಯನ್ ತ್ಸಾಂಗ್ಚೀನಾ2ನೇ ಪುಲಕೇಶಿ
ತಬರಿಅರಬ್‌2ನೇ ಪುಲಕೇಶಿ
ಸುಲೇಮಾನ್ಅರಬ್ಅಮೋಘವರ್ಷ
ಅಲ್ ಮಸೂದ್ಅರಬ್ಅಮೋಘವರ್ಷ
ನಿಕೋಲೋ ಕೋಂಟಿಇಟಲಿ1ನೇ ದೇವರಾಯ
ಮಮ್ಮದ್ ಫೆರಿಸ್ತಾಪರ್ಷಿಯಾ2ನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಷಾ
ನಿಕೆಟಿನ್ರಷ್ಯಾವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ
ಬಾರ್ಬೋಸಪೋರ್ಚುಗಲ್ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ
ಡೋಮಿಂಗೋ ಪಯಾಸ್ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ
ನ್ಯೂನಿಚ್ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಅಚ್ಚುತರಾಯ
ಪೀಟರ್ ಮಂಡಿಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೀರಭದ್ರ
Leave A Reply

Your email address will not be published.