ಭಾರತದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ

 • ಸೋಲಿಗರು= ಕರ್ನಾಟಕ
 • ಮುಂಡರು= ಜಾರ್ಖಂಡ್
 • ಶಾಂಪಿಯಾನ= ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್
 • ಲೂಸಿಯಾ= ಮಿಜೋರಾಂ
 • ಟುಟಿಯಾ= ಅಸ್ಸಾಂ
 • ಮೀನರು= ರಾಜಸ್ಥಾನ
 • ಸಂತಾಲರು= ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
 • ಬಿಲ್ಲರು = ಗುಜರಾತ್
 • ಮುರಾರಿ= ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
 • ಜರ್ವ= ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್
 • ಕೊಂಡರು= ಓಡಿಸ್ಸಾ
 • ಕಾಸಿ= ಮೇಘಾಲಯ
 • ನಾಗ= ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್
 • ವುರ್ಲಿ= ಕೇರಳ
 • ವರ್ಲಿ = ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
 • ತೋಡಿಗರು= ತಮಿಳುನಾಡು
 • ಗೊಂಡರು= ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ
 • ಚಂಚು= ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
 • ಲೆಪ್ಚಾ= ಸಿಕ್ಕಿಂ
 • ಗಡ್ಡಿ= ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *