ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಮೌಲ್ಯಗಳು

ಅಮೇರಿಕಾ

 • ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು
 • ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
 • ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ರಷ್ಯಾ

 • ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

ಬ್ರಿಟನ್

 • ಏಕನಾಗರಿಕತ್ವ
 • ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರ

ಐರ್ಲೆಂಡ್(ಐರಿಷ್)

 • ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು

ಜರ್ಮನಿ

 • ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಕೆನಡಾ

 • ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ
 • ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

 • ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ

 • ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *