ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳು

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ನಾವಿಂದು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಉಗಮಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಹರಿಯುವ ವಿಸ್ತಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.

ನದಿಗಳುಉಗಮ ಸ್ಥಾನಹರಿಯುವ ವಿಸ್ತಾರ
ಕಾವೇರಿತಲಕಾವೇರಿ (ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ)805 ಕಿ.ಮೀ.
ತುಂಗಭದ್ರಾಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು610 ಕಿ.ಮೀ.
ಕೃಷ್ಣಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)360 ಕಿ.ಮೀ.
ಮಲಪ್ರಭಕಾರಕುಂಟಿ (ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ)304 ಕಿ.ಮೀ.
ಘಟಪ್ರಭರಾಮಘಟ್ಟ (ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ)283 ಕಿ.ಮೀ.
ಹೇಮಾವತಿಜಾವಳಿ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ)245 ಕಿ.ಮೀ.
ಶರಾವತಿಅಂಬುತೀರ್ಥ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ)128 ಕಿ.ಮೀ.
ನೇತ್ರಾವತಿಸಂಸೆ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು) 106 ಕಿ.ಮೀ.
ಕಪಿಲಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು (ಕೇರಳದ ವಯನಾಡು ಬಳಿ)236 ಕಿ.ಮೀ.
ಕಾಳಿಸೂಪ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ)184 ಕಿ.ಮೀ.
ಭೀಮಭೀಮೇಶ್ವರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)336 ಕಿ.ಮೀ.
ದೋಣಿಜತ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)176 ಕಿ.ಮೀ.
ಅರ್ಕಾವತಿನಂದಿದುರ್ಗ (ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ)195 ಕಿ.ಮೀ.
ವರದಾಇಕ್ಕೇರಿ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ)185 ಕಿ.ಮೀ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *