ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು

ಪ್ರವಾಸಿಗರುದೇಶರಾಜರು
ಟಾಲೆಮಿಗ್ರೀಕ್ಗೌತಮೀಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ
ಹ್ಯೂಯನ್ ತ್ಸಾಂಗ್ಚೀನಾ2ನೇ ಪುಲಕೇಶಿ
ತಬರಿಅರಬ್‌2ನೇ ಪುಲಕೇಶಿ
ಸುಲೇಮಾನ್ಅರಬ್ಅಮೋಘವರ್ಷ
ಅಲ್ ಮಸೂದ್ಅರಬ್ಅಮೋಘವರ್ಷ
ನಿಕೋಲೋ ಕೋಂಟಿಇಟಲಿ1ನೇ ದೇವರಾಯ
ಮಮ್ಮದ್ ಫೆರಿಸ್ತಾಪರ್ಷಿಯಾ2ನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಷಾ
ನಿಕೆಟಿನ್ರಷ್ಯಾವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ
ಬಾರ್ಬೋಸಪೋರ್ಚುಗಲ್ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ
ಡೋಮಿಂಗೋ ಪಯಾಸ್ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ
ನ್ಯೂನಿಚ್ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಅಚ್ಚುತರಾಯ
ಪೀಟರ್ ಮಂಡಿಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೀರಭದ್ರ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *